MEGA JACKPOT WORLD CUP

KHO VÀNG 250.000.000 VNĐ ĐANG CHỜ NHỮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Trở thành chủ nhân của kho vàng chỉ với 02 bước đơn giản: 
01. Quy đổi phiếu thăm & lựa chọn đội bóng đi vào vòng sau
02. Thu thập điểm. Tổng điểm sẽ được quy đổi thành số vàng bạn nhận

*Đăng nhập để kiểm tra số phiếu thăm bạn đang có và nhận vàng!