KÍCH HOẠT 21 NGÀY TẬP ĐỂ CHƠI NGAY

PHẦN THƯỞNG

HƯỚNG DẪN CHƠI

HƯỚNG DẪN CHƠI CHO KHÁCH HÀNG

Bước 01

Bước 02

Bước 03

Đi tập tại Cali

Hoàn thành nhiệm vụ & nhận lượt tung xúc xắc

Tung xúc xắc & Nhận quà

XEM CHI TIẾT THỂ LỆ

BẠN LÀ HỘI VIÊN HAY CHƯA LÀ HỘI VIÊN?